Peter Høeg-Larsen

Peter Høeg-Larsen

Chefkonsulent

Peter er specialiseret i udbuds- og kontraktret og har siden 2002 arbejdet med områderne fra både ordregivers og tilbudsgivers side, hvor fokus særligt har været på it-anskaffelser. Peter har gennemført udbud af såvel store som små it-anskaffelser, bl.a. specialudviklede systemer og standardsoftware.

Ud over gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser, har Peter også erfaring med bygge- og anlægsarbejder.

Han bidrager derfor med stor praktisk erfaring med gennemførelse af udbud, og han kan håndtere de forskellige udfordringer og komplekse kontraktretlige problemstillinger, som der optræder undervejs i en udbudsproces.

Peter har stor erfaring med at gennemføre markedsdialoger i forbindelse med bl.a. komplekse udbud, ligesom han har håndteret store aktindsigtsager, såvel i udbudssager som i andre sager.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2019 -

Skatteministeriet, 2016 - 2019

Helsingør Kommune, 2014 - 2016

Statens IT, 2011 - 2014

Cowi, 2010 - 2011

Skatteministeriet, 2009-2010

Execon, 2008 - 2009

Skatteministeriet, 2000-2008

Uddannelse:

SAFe certificeret, 2018

Public Procurement Law and Policy, LLM - University of Nottingham School of Law, England, 2013-2015

ITIL Foundation certificeret 2007

Mediator - Advokatsamfundet, 2007

Anskaffelse og kravspecifikation - IT Universitetet, 2007

Cand.jur., Københavns Universitet, 2000