Peter Høeg-Larsen

Peter Høeg-Larsen

Chefkonsulent

Peter er specialiseret i udbuds- og kontraktret og har siden 2002 arbejdet med områderne fra både ordregivers og tilbudsgivers side, hvor fokus særligt har været på it-anskaffelser. Peter har gennemført udbud af såvel store som små it-anskaffelser, bl.a. specialudviklede systemer og standardsoftware.

Ud over gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser, har Peter erfaring med udbud af større it-projekter.

Han bidrager derfor med stor praktisk erfaring med gennemførelse af udbud, og han kan håndtere de forskellige udfordringer og komplekse kontraktretlige problemstillinger, som der optræder undervejs i en udbudsproces.

Peter har stor erfaring med at gennemføre markedsdialoger i forbindelse med bl.a. komplekse udbud, ligesom han har håndteret store aktindsigtsager, såvel i udbudssager som i andre sager.