Få redskaberne til en effektiv dialog med virksomheder

07-10-2019
Kompetenceudvikling

Er du inden et indkøb eller udbud kommet i tvivl om, hvor meget dialog du må have med markedet? Det kan nogle gange være svært at balancere mellem regler og brug af input fra virksomheder. Rådgivningsenhedens kursus i effektiv markedsdialog d. 31. oktober 2019, kan give dig brugbar viden om, hvordan du går sikkert til værks inden for udbudslovens rammer.

Bruger du markedsdialogen effektivt, kan leverandørerne give dig vigtig viden om tilgængelige løsninger, prisleje mv., så du bedre kan fastlægge en strategi og udarbejde dit udbudsmateriale.

Underviserne Katja Als, specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og Thomas Nedergaard, chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen, har begge mange års erfaring med at bruge markedsdialog ved indkøb og udbud.

Katja Als er specialiseret i udbudsret. Inden hun kom til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har hun rådgivet en af statens største indkøbsmyndigheder, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, om alle aspekter af indkøb efter udbudsreglerne. 

Rådgiver Katja Als

 Katja Als, specialkonsulent og rådgiver:

Vi vil gerne give deltagerne en indsigt i mulighederne for markedsdialog i udbudsloven, og hvilken værdi markedsdialogen kan give. Målet er, at du får en helt klar forståelse for, hvordan du tilrettelægger og gennemfører markedsdialogen inden for udbudslovens rammer. 

 

Thomas Nedergaard har erfaring med strategisk indkøb fra både den private og den offentlige sektor, hvor han bl.a. har rådgivet om indkøb af transportydelser, facility management-ydelser og diverse konsulentydelser i Moderniseringsstyrelsen. De seneste år har Thomas arbejdet med de fællesstatslige rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram og rådgivet om indkøb i Finansministeriets koncern.

Rådgiver Thomas Nedergaard

Thomas Nedergaard, chefkonsulent og rådgiver:

Hvordan forbereder du dig, så du får indhentet netop den viden, du skal bruge til at forberede dit udbud? Og hvornår skal du passe på, så en leverandør ikke får en væsentlig konkurrencefordel? Det er nogle af de emner, vi kommer ind på, for der klart nogle do´s and dont’s, som er værd at kende til.

Tid og sted

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, torsdag den 31. oktober 2019, kl. 9.00-12.00.

Pris

Pris pr. deltager inkl. forplejning 2.950 kr. ekskl. moms. 

Tilmelding

Tilmelding sker via Campus i linket øverst til højre.