Katja Als

Katja Als

Chefkonsulent

Katja er specialiseret i udbudsret og har siden 2011 rådgivet en af statens største indkøbsmyndigheder om alle aspekter af indkøb efter udbudsreglerne.

Katja har stor erfaring med rådgivning om komplekse udbudsprocesser målrettet det internationale marked samt med vurdering af komplekse juridiske udbudsretlige problemstillinger. Katja har desuden praktisk erfaring med tilrettelæggelse udbudsprocesser i samarbejde mellem ordregivere.

Derudover har Katja arbejdet med tilrettelæggelsen af interne processer med henblik på at imødekomme udbudsreglerne samt med formidling af udbudsreglerne. 

I sit arbejde har Katja fokus på effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af processer, som giver størst mulig værdi for den offentlige ordregiver.