Mød Anne, Ulrikke og Patrick - de nye ansigter i Rådgivningsenheden

13-06-2022
Om os

Nu er Anne, Ulrikke og Patrick en del af Rådgivningsenheden. De kommer med vidt forskellige baggrunde og erfaringer. Læs mere om dem her.

I den seneste tid har vi budt velkommen til tre nye kolleger i Rådgivningsenheden. Den første, Anne Nygaard Tanner, har en baggrund fra universitetsverden som forsker og underviser. Anne har arbejdet med grøn omstilling i over 15 år, bl.a. med cirkulær økonomi, bioøkonomi og grøn vækst inden for fødevare-, energi- og transportsektoren.

Det har givet Anne et indgående kendskab til forudsætningerne for skabelsen af markeder for grønne og bæredygtige produkter og samspillet mellem producenter, leverandører, kunder og myndigheder.

I Rådgivningsenheden skal Anne arbejde med at implementere chartret for grønne indkøb, så vi sikrer en effektiv grøn omstilling i de statslige indkøb, ligesom hun vil have et fokus på, at vi indarbejder de grønne initiativer i vores kompetenceudviklingsprogram, herunder i vores to forløb Indkøb i staten i praksis og Udbud i staten i praksis.

Læs mere om Anne

Den næste, vi har fået med på holdet, er Ulrikke Sachse Petersen. Ulrikke har siden 2021 arbejdet med forskellige aspekter inden for udbudsretten. Gennem sit studiejob i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hun vejledt såvel ordregivere som tilbudsgivere om forståelsen af de udbudsretlige regler. I Ulrikkes kandidatafhandling var emnet ordregiveres muligheder for at foretage ændringer i udbudsmaterialet.

Ulrikke skal bistå med rådgivning og sparring om konkrete udbudsjuridiske spørgsmål. Desuden skal hun hjælpe med til at udvikle og digitalisere Rådgivningsenheden skabeloner, som kan danne rammen om gode og effektive indkøb i staten.

Læs mere om Ulrikke

Endelig har vi budt velkommen til Patrick Mosby Mikkelsen. Patrik er ansat som studentermedhjælper og læser en professionsbachelorer i offentlig administration på Professionshøjskolen Metropol - Metropolitan University College. Patrick indgår nu i studenterteamet i Rådgivningsenheden, der løfter en bred vifte af opgaver.