Ulrikke Sachse Petersen

Ulrikke Sachse Petersen

Fuldmægtig

Ulrikke har siden 2021 arbejdet med forskellige aspekter inden for udbudsretten.

Gennem sit studiejob i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har Ulrikke vejledt såvel ordregivere som tilbudsgivere om forståelsen af de udbudsretlige regler. Det har givet Ulrikke en bred udbudsjuridisk indsigt.

Ulrikke har desuden på sin uddannelse specialiseret sig inden for udbudsretten gennem hendes tilvalg af fag inden for udbudsområdet. Endvidere har Ulrikke i sin kandidatafhandling skrevet om udfordringerne vedrørende ordregivers muligheder for at foretage ændringer i udbudsmaterialet.

I Rådgivningsenheden rådgiver Ulrikke om konkrete udbudsjuridiske spørgsmål under alle dele af udbudsprocessen. Herudover arbejder hun med at udvikle og digitalisere Rådgivningsenheden skabeloner, som kan danne rammen om gode og effektive indkøb i staten.