Hvordan håndterer du ressortomlægninger i kontrakter?

16-12-2020
Viden og værktøjer

Med jævne mellemrum sker der ressortomlægninger i staten, fx ved et regeringsskifte eller en finanslovsaftale. Men hvordan håndterer du mulige ressortomlægninger i kontrakter? Rådgivningsenheden fik stillet spørgsmålet hotlinen. Svaret skal b.la. findes i udbudslovens § 179 om klare, præcise og entydige klausuler eller i § 178 om ændring af grundlæggende elementer.

Cyklist kører forbi port

Når der sker ressortomlægninger, fx opdeling af et ministerområde i to nye ministerier, vil der være tale om ændring af en aftalepart - og dermed en kontraktændring. Derfor skal der foretages en vurdering af, hvordan du udbuds- og kontraktretligt håndterer, at der reelt er tale om to nye ministeriers anvendelse af en aftale, og hvorvidt en sådan kontraktændring kan foretages i overensstemmelse med udbudsreglerne.

Læs mere i vores faglige artikel: Sådan håndterer du ressortomlægninger i kontrakter