Kurser om indkøb og udbud i staten

Rådgivningsenheden tilbyder en række kurser inden for indkøb og udbud i staten.

Formålet med kurserne er at skabe bedre forudsætninger for, at ansatte i staten kan foretage indkøb og udbud på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. 

Kurserne vil være både teoretiske og praktiske. 

Rådgivningsenheden tilbyder følgende kurser: 

 

Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Indkøb af konsulentbistand 

Indkøb i staten i praksis

Indkøb under EU-tærskelværdierne

Kontraktændringer

Markedsdialog – forberedelse af dit udbud

Udbudsstrategien

Workshop om kravspecifikationer

 

Hvis du logger ind på Campus via single sign-on, kan kurserne findes via denne sti: Kursuskatalog --> Markedskatalog --> Kategori: Indkøb og udbud 

Der vil snarest blive offentliggjort datoer for samtlige kurser.

Hvis du har idéer til kurser, er du velkommen til at kontakte os.