Kurser om indkøb og udbud i staten

Rådgivningsenheden tilbyder en række kurser inden for indkøb og udbud i staten.

Formålet med kurserne er at skabe bedre forudsætninger for, at ansatte i staten kan foretage indkøb og udbud på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. Kurserne vil være både teoretiske og praktiske. Hvis du har idéer eller spørgsmål til kurser, er du velkommen til at kontakte os.

Rådgivningsenheden tilbyder følgende skræddersyede kurser målrettet din institution:

Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Indkøb af konsulentbistand

Indkøb i staten i praksis

Indkøb under EU-tærskelværdierne

Kontraktændringer

Markedsdialog – forberedelse af dit indkøb

Udbudsstrategien

Workshop om kravspecifikationer

Du finder kursene ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Rådgivningsenheden eller ved at klikke Kursuskatalog, Markedskatalog og vælge kategorien Indkøb og udbud.

E-læringsforløb fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen om indkøb under tærskelværdierne:

E-læringsforløb om indkøb under tærskelværdierne

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Indkøb under tærskelværdien eller ved at klikke Campus E-læring og vælge Lovgivning og kategorien Indkøb under tærskelværdierne.

E-læringsforløb fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven: 

E-læringsforløb om udbudsloven

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Udbudsloven eller ved at klikke Campus E-læring og vælge Lovgivning og kategorien Udbudsloven.