Ny kendelse om miniudbud: Ordregiver er ikke bundet af kvalitativ evaluering på rammeaftalen

26-02-2020
Om os

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. februar 2020, PlanMiljø ApS mod Miljøstyrelsen, vedrører en klage over et miniudbud af konsulentydelser.

Hammer fra domstol

Klagenævnet fandt, at en forskellig bedømmelse af tilbud på rammeaftalen og den konkrete opgave under et miniudbud ikke udgjorde en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet.

Klagenævnet lagde bl.a. vægt på, at der ved miniudbuddet var stillet mere detaljerede krav, og at klagers tilbud også var mere detaljeret end tilbuddet på rammeaftalen.

Sagen viser desuden, at en klager bør være præcis i udformningen af påstande og anbringender, da klagenævnet i modsat fald kan tillægge dette betydning ved fastsættelsen af sagsomkostninger.

Læs mere i faglig artikel om klagesagen

Læs kendelsen hos Klagenævnet for Udbud