Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor du selv tilpasser teksten til dit konkrete indkøb eller udbud.

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Skema: Overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge:

Skema til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne til tilbudsindhentning genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt.

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Opgavebeskrivelse

Persondataunderretning

Evalueringsnotat

Acceptbrev

Afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Opgavebeskrivelse

Persondataunderretning

Evalueringsnotat

Acceptbrev

Afslagsbrev

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Skema: Overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge:

Skema til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse" 

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Kravspecifikation

Persondataunderretning

Evalueringsnotat

Acceptbrev

Afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Kravspecifikation

Persondataunderretning

Evalueringsnotat

Acceptbrev

Afslagsbrev

Udbudsmateriale og aftaledokumenter genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

Digitale skabeloner:

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Udbudsmateriale (digital skabelon)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Aftaledokumenter (digital skabelon) 

Word-skabeloner:

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen

Udvælgelse:

Evalueringsrapport - udvælgelse

Afslagsbrev - udvælgelse

Opfordringsbrev - udvælgelse

Tilbudsevaluering:

        Evalueringsrapport

        Afslagsbrev

        Afslag til ukonditionsmæssige tilbudsgivere

        Acceptbrev

Anmodning om berigtigelse eller supplerende oplysninger

Brev til indhentning af dokumentation

Brev til indhentning af dokumentation fra virksomheder uden for EU

Støtteerklæring 

Her finder du skabeloner til breve, som kan du kan bruge til behandlingen af aktindsigtsanmodninger i udbudssager.

Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven) og 1985-offentlighedsloven. I de tilfælde kan Rådgivningsenhedens skabeloner ikke anvendes uden tilpasning.

Afgørelse - Helt eller delvist afslag

Bilag til afgørelse

Fristudsættelsesbrev

Afgørelse - Fuld imødekommelse

Høringsbrev

Orientering om videresendelse af klage

Partshøring

 

Disse skabeloner kan anvendes ved annoncering af indkøb af tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse.

Annonceringsbetingelser - engelsk

Kontrakt - engelsk

Bilag til annonceringsbetingelser:

Persondataunderretning - engelsk

Vi arbejder løbende på at udvikle nye skabeloner. Har du forslag til nye, eller mangler du en i oversigten, er du velkommen til at skrive til os. 

Rådgivningsenheden har udarbejdet skabelonerne, men du er selv ansvarlig for at få dem udfyldt korrekt.