Skabeloner til indkøb under tærskelværdierne

Her kan du finde Rådgivningsenhedens digitale skabeloner til overvejelser om indkøb og indkøb under tærskelværdierne.

Overvejelser om indkøb

Har du behov for at blive guidet gennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge vores digitale spørgeskema ”Overvejelser om indkøb”. Spørgeskemaet guider dig igennem overvejelserne i forhold til statens indkøbscirkulære. Hvis du ikke kan foretage dit indkøb på en eksisterende rammeaftale, og værdien af dit indkøb er under tærskelværdierne, hjælper spørgeskemaet dig med at foretage en vurdering af, om dit indkøb har klar grænseoverskridende interesse.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, får du dannet et udkast til et notat, som du kan downloade og gemme på din sag. Notatet kan du bruge som dokumentation for de overvejelser, der ligger til grund for valg af indkøbsproces og leverandør. Eksempelvis hvis indkøbet foretages på markedsmæssige vilkår.

Gå til spørgeskemaet til overvejelser om indkøb (brug Google Chrome)

Indkøb under tærskelværdierne

Hvis du ikke kan foretage dit indkøb på en eksisterende aftale, og kontraktværdien er under tærskelværdierne, kan du bruge vores digitale skabeloner til ”Indkøb under tærskelværdierne” til indkøb af varer og tjenesteydelser.

Når du udfylder spørgeskemaet, kan du få dannet annonceringsbetingelser eller opfordringsbrev til tilbudsindhentning, afhængigt af de valg du træffer. Skabelonerne anvendes til at fastsætte rammerne for din proces og indeholder blandt andet oplysninger om tidsplan og kriterier. Du kan generere annonceringsbetingelserne på dansk eller engelsk.

Gå til spørgeskemaet indkøb under tærskelværdien

Aftaledokumenter

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og aftale til små indkøb inkl. standardbetingelser, afhængigt af de valg du træffer. Du kan generere skabelonerne på dansk eller engelsk.

Gå til spørgeskemaet til aftaledokumenter (brug Google Chrome)

Evaluering

”Evaluering” omfatter både evaluering af ansøgninger og tilbud. Ved udfyldelsen af spørgeskemaet får du dannet et udkast til opfordringsbreve, tildelingsbreve og afslagsbreve, afhængigt af de valg du træffer. Derudover får du dannet et udkast til en evalueringsrapport, der opsummerer din evalueringsproces.

Gå til spørgeskemaet til evaluering (brug Google Chrome)