Skabeloner til EU-udbud

Her kan du finde Rådgivningsenhedens digitale skabeloner til gennemførelsen af EU-udbud.

Du kan finde skabeloner til udbudsmateriale, aftaledokumenter, indhentelse af supplerende oplysninger, indhentelse af dokumentation og tro- og loveerklæring og evaluering. 

Udbudsmaterialet

"Udbudsmaterialet" omfatter udbudsbetingelser til offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt erklæring til persondataunderretning, afhængigt af de valg du træffer. Du kan generere skabelonerne på dansk eller engelsk.

Gå til spørgeskemaet til udbudsmateriale (brug Google Chrome)

Aftaledokumenter

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og aftale til små indkøb inkl. standardbetingelser, afhængigt af de valg du træffer. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser og leveranceaftale, hvis du skal generere en rammeaftale, hvor tildelingen af leveranceaftalerne skal ske ved miniudbud. Du kan generere skabelonerne på dansk eller engelsk.

Gå til spørgeskemaet til aftaledokumenter (brug Google Chrome)

Indhentelse af supplerende oplysninger

Ordregiver har mulighed for at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sin ansøgning eller tilbud under udbudsprocessen, jf. udbudslovens § 159, stk. 5. Ved udfyldelsen af dette spørgeskema vil du få dannet et udkast til breve til de ansøgere eller tilbudsgivere, som du vil anmode om at supplere deres ansøgning eller tilbud.

Gå til spørgeskemaet til indhentelse af supplerende oplysninger (brug Google Chrome)

Indhentelse af dokumentation og tro- og loveerklæring

Inden ordregiver kan tildele en kontrakt eller rammeaftale, skal ordregiver indhente dokumentation for de oplysninger, de(n) vindende tilbudsgiver(e) har angivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 151, stk. 1.

Der følger af EU-forordning 2022/576 (som medfører ændringer til forordning nr. 833/2014) en række sanktioner mod Rusland. Sanktionerne betyder blandt andet, at ordregivere i EU ikke må tildele offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter til økonomiske aktører i eller med forbindelse til Rusland.

Ved udfyldelsen af dette spørgeskema vil du få dannet et udkast til brev til indhentelse af dokumentation, evt. støtteerklæring og konsortieerklæring samt tro- og loveerklæring vedrørende sanktionerne mod Rusland, afhængigt af de valg du træffer.

Gå til spørgeskemaet til indhentelse af dokumentation og tro- og loveerklæring (brug Google Chrome)

Evaluering

”Evaluering” omfatter både evaluering af ansøgninger og tilbud. Ved udfyldelsen af spørgeskemaet får du dannet et udkast til en evalueringsrapport med de oplysninger, som kræves efter udbudslovens § 174.

Derudover får du dannet et udkast til opfordringsbreve, tildelingsbreve, afslagsbreve til konditionsmæssige og ukonditionsmæssige ansøgere eller tilbudsgivere samt afslagsbreve til tilbudsgivere, der har afgivet et unormalt lavt tilbud, afhængigt af de valg du træffer.

Gå til spørgeskemaet til evaluering (brug Google Chrome)