Josephine Maria Utzon Minddal

Josephine Maria Utzon Minddal

Teamleder og chefkonsulent

Josephine har arbejdet med forskellige grene af udbudsretten siden 2014 og har stor erfaring med at rådgive om udbudsret og kontrakter.

I sit virke har Josephine beskæftiget sig med internationale samarbejder vedrørende indkøb, herunder fælles statslige udviklingsprojekter og udbud i fællesskab med andre stater. Derudover har hun udarbejdet juridiske notater, gennemført udbud og miniudbud samt ydet rådgivning om udbudsretten.

Josephine har arbejdet indgående med kontrakter og juridiske paradigmer, herunder kommercialisering og automatisering heraf.

Derudover har Josephine arbejdet med rekruttering og virksomhedsbranding og er meget motiveret af som teamleder at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø.