Modul 3: Kontraktstyring og compliance samt forberedelse og afholdelse af gruppeeksamen

To mennesker kigger på computer og taler sammen

Modul 3 består af to sammenhængende kursusdage med middag og overnatning (inklusivt i prisen). Formålet med at afholde modul 3 med middag og overnatning er fordi, det giver mulighed for at forberede eksamen i grupper samt at socialisere og videndele med de andre kursusdeltagere.

På modulets første dag er der om formiddagen undervisning i kontraktstyring og compliance.

Efter frokost på første dag bliver holdet inddelt i grupper og får udleveret en case-baseret eksamensopgave. Casen indeholder forskellige indkøbsfaglige udfordringer og kræver, at I kan anvende de indkøbsfaglige principper og begreber som er blevet gennemgået på de tre moduler. I skal løse eksamenscasen i grupper og præsentere jeres besvarelse mundtligt for underviserne på modul 3’s anden dag.

Efter modul 3 kan du:

  • Forstå og eventuelt bistå din organisation med kontraktstyring og compliance
  • Anvende alle forløbets givne værktøjer og teorier i en praktisk kontekst, ligesom du har praktisk erfaring og viden om præsentation af forskellige former for indkøb for potentielle beslutningstagere i din organisation.