Modul 1: Rammer for indkøb og anvendelse af indkøbsaftaler

Foto af undervisningsmateriale

Lektionerne på modul 1 introducerer rammerne for offentlige indkøb ved at sætte fokus på den nyeste lovgivning samt aktuelle politiske hensyn omkring bæredygtighed.

Modul 1 består af følgende lektioner:

  • Lovgivning og regler, herunder den statslige indkøbskaskade
  • Principper for grønne offentlige indkøb, herunder brugen af miljømærker, totalomkostninger eller standarder
  • Behovsafdækning og opgørelse af indkøbets værdi
  • Grønne indkøb på eksisterende rammeaftaler under Statens Indkøbsprogram, herunder gennem SKI.

Efter modul 1 kan du:

  • Forstå baggrunden for lovgivningen og de regelsæt, der påvirker offentlige indkøb
  • Angive forskellige metoder til at købe grønt ind
  • Afgrænse indkøbsbehovet samt fastlægge indkøbets estimerede værdi
  • Gennemføre grønne indkøb via SKI’s rammeaftaler.