Modul 1: Lovgivning, planlægning, markedsdialog og behovsopgørelse

Undervisning

På modul 1 gennemgår vi reglerne for EU-udbud og offentlige indkøb, og vi ser blandt andet på sammenhængen mellem EU-regler og danske regler. Vi sætter desuden fokus på udbudsplanlægning, dels i forhold til projektledelse af det enkelte udbudsprojekt, dels hvordan du understøtter din enheds samlede indkøbs- og udbudsplan, ligesom du bliver klædt på til at gå i dialog med markedet.

Endelig får du indblik i metoder, der gør dig i stand til at vurdere din organisations indkøbsbehov.

Du kommer igennem følgende lektioner på modul 1:

  • Lovgivning
  • Projektledelse og planlægning
  • Markedsdialog
  • Behovsopgørelse.

Efter modul 1 kan du:

  • Forstå og bruge relevante regler og retningslinjer i forbindelse med din anskaffelse - herunder inddrage regler og viden om bæredygtige indkøb
  • Indgå som kvalificeret bidragsyder i komplekse udbudsprojekter og som projektleder på mindre udbudsprojekter
  • Opgøre værdien for kontrakter og rammeaftaler.