Modul 2: Kravspecifikation, udbudsstrategi, udbudsmateriale og evaluering

Foto af underviser

På modul 2 er omdrejningspunktet de faser i et udbudsprojekt, hvor selve udbuddet bliver gennemført.

Du bliver klædt på til at stå for udarbejdelsen af en kravspecifikation og til at beskrive og vælge den rette udbudsstrategi.

Vi ser derudover på evaluering som en del af udbudsprocessen, herunder på forskellige evalueringsmodeller og deres funktion og anvendelse, samt hvordan evaluering skal ses i sammenhæng med kravspecifikationen og udbudsstrategien.

Endelig gennemgår vi Rådgivningsenhedens digitale værktøjer til udformning af det komplette udbudsmateriale.

Du kommer igennem følgende lektioner på modul 2:

  • Kravspecifikation
  • Udbudsstrategi
  • Udbudsmateriale
  • Evaluering.

Efter modul 2 kan du:

  • Stå for udarbejdelsen af kravspecifikationer, der tager højde for markedsudviklingen og de konkrete behov i din organisation samt inddrager hensyn til bæredygtighed
  • Bruge værktøjer og metoder til bæredygtige offentlige indkøb, såsom standarder, livscyklusomkostninger og mærkning
  • Sikre, at udbudsstrategien er udformet, så den tager hensyn til den konkrete anskaffelse, din organisations overordnede strategiske og politiske mål og de markedsmæssige muligheder
  • Foretage de relevante overvejelser om valg af udbudsprocedure, valg af rammeaftale eller kontrakt, brugen af frivillige udelukkelsesgrunde samt fastsættelse af relevante egnethedskrav og eventuelle krav til udvælgelse
  • Finde den bedst egnede evalueringsmodel og evaluere tilbud efter fastlagte kriterier
  • Bruge Rådgivningsenhedens digitale værktøjer til at udforme dit udbudsmateriale.