Modul 3: Kontraktstyring og eksamen

To kvinder der arbejder på bærbar computer

På modul 3 ser vi på kontraktstyring og gennemfører den afsluttende eksamen.

Vi stiller skarpt på, hvordan du bruger kontraktstyring som et redskab til både at udforme bedre udbud og til at få det maksimale ud af de udbudte og indgåede kontrakter.

Modul 3 afholdes som internat på grund af forberedelse til eksamen på dag to.

Efter frokost på Modul 3’s første dag bliver holdet inddelt i grupper og får udleveret en case-baseret eksamensopgave. Casen indeholder forskellige udbudsfaglige udfordringer og kræver, at I kan anvende de udbudsfaglige principper og begreber som er blevet gennemgået på de tre moduler. I skal løse eksamenscasen i grupper og præsentere jeres besvarelse mundtligt for underviserne på Modul 3’s anden dag.

Du kommer igennem følgende lektioner på modul 3:

  • Kontraktstyring
  • Eksamen
  • Afslutning og udlevering af eksamensbeviser.

Efter modul 3 kan du:

  • Udnytte de indgåede kontrakter i forhold til ”indkøbscyklussen”, så du opnår størst mulig effekt og værdi for pengene
  • Vurdere og anvende lovgivningens muligheder: Skal et givent problem løses efter udbudsreglerne, efter kontraktretlige regler - eller et helt tredje regelsæt?
  • Vurdere om kontraktændringer kan foretages i forhold til konkrete kontrakter.