Workshop om kravspecifikationer

Har du lyst til at lære mere om, hvordan den gode kravspecifikation udarbejdes?

Ordregiver har vide rammer til at beskrive, hvad der skal indkøbes gennem udbud. 

Workshoppen giver deltagerne værktøjer til at udarbejde gode kravspecifikationer.

På baggrund af deltagernes input arbejder vi med kravspecifikationens praktiske udformning.

Workshoppen veksler mellem korte oplæg fra Rådgivningsenhedens udbudsjurister og praktiske øvelser, hvor deltagerne i grupper analyserer, diskuterer og arbejder med kravspecifikationer – både udleverede cases og dem, som deltagerne medbringer.

De emner, vi behandler under workshoppen, er blandt andet:

  • Kravspecifikationens funktion i udbudsmaterialet og kontrakten
  • Hvad siger Klagenævnet for Udbud om brugen af krav?
  • Kravmetodik
  • Anvendelse af mindstekrav
  • Anvendelse af funktionskrav i forhold til proceskrav og detaljerede specifikationer
  • Anvendelse af standarder
  • Henvisninger til mærker
  • CSR-krav
  • Dokumentation

Kontakt Rådgivningsenheden for et tilbud på et skræddersyet kursus målrettet din institution.