Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Der kan tit komme aktindsigtsanmodninger i forbindelse med både større og mindre indkøb i staten. På dette kursus gennemgår vi reglerne for aktindsigt.

Du får en gennemgang af reglerne om aktindsigt med fokus på den praktiske håndtering og behandling af aktindsigtsanmodninger i forbindelse med indkøbssager og gennemførsel af udbud.

Via øvelser får du indsigt i, hvordan du tager stilling til de spørgsmål, der kan opstå i praksis under og efter en udbudsproces, i forbindelse med klagesager og i forbindelse med indkøb i øvrigt.

Kurset giver dig blandt andet svar på: 

  • Hvornår du skal anvende reglerne om offentlighed i udbudsloven, offentlighedsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og forvaltningsloven.
  • Hvilke undtagelser til aktindsigt der kan være relevante at overveje.
  • Hvordan reglerne om meroffentlighed skal forstås.
  • Hvordan en aktindsigtssag behandles i praksis.
  • Hvad en afgørelse om aktindsigt skal indeholde.
  • Hvilken klageadgang der er.

Kurset henvender sig til dig, der skal stå for den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er en fordel, at du har en grundlæggende viden om indkøb og udbud.

Kontakt Rådgivningsenheden for et tilbud på et skræddersyet kursus målrettet din institution.