Kontraktændringer

Hvornår må du ændre i indgåede kontrakter, og hvad må du ændre? Kurset om kontraktændringer giver en god indsigt i udbudslovens regler.

Det kan være komplekst at vurdere, om kontrakter kan ændres i deres løbetid. På dette kursus gør vi emnet mere tilgængeligt. Kurset omfatter:

  • Gennemgang af udbudslovens regler og den relevante praksis
  • Workshop med øvelser: Vi drøfter cases vedrørende kontraktændringer. Cases tager i videst muligt omfang udgangspunkt i spørgsmål/eksempler, som I har sendt til os på forhånd
  • Om en ændring udgør en ændring af kontrakt eller i medfør af kontrakt
  • Hvilke udbudsregler der gælder for ændringer

Kontakt Rådgivningsenheden for et tilbud på et skræddersyet kursus målrettet din institution.