Heidi Katja Petersen

Fuldmægtig

Heidi Katja Petersen arbejder i Statens Indkøb med rådgivning inden for udbud og indkøb.

Desuden har Heidi ansvar for kontraktstyring af de fællesstatslige aftaler under Statens Indkøbsprogram.

Gennem sin uddannelse og tidligere erhvervserfaring har Heidi specialiseret sig inden for udbudsret, konkurrenceret og immaterialret.

Heidi har under sin tidligere ansættelse administreret Dansk Forening for Udbudsret (DFFU), og har således også praktisk kendskab til driften af udbudsretlige netværk.

Heidi skrev kandidatafhandling om ordregivers undersøgelsespligt i forbindelse med tilbudsevalueringen, herunder en analyse af Klagenævnet for Udbuds praksis i forbindelse hermed.

Desuden skrev Heidi bacheloropgave om konsortiedannelse set ud fra et konkurrenceretligt synspunkt.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2020 -

Accura Advokatpartnerselskab, afdelingen for konkurrence- og udbudsret, 2008-2020

KPMG Denmark, 2007 - 2008

Corren Troen Solicitors LLP, London, 2005 - 2008

Uddannelse: 

Cand.jur., Syddansk Universitet, 2020

Juridisk sekretær, Danske Advokater, 2012

International Marketing, University of Westminster, London, 2005

Bachelor i engelsk og international virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School, 2004