Charlotte Brendstrup Holten

Foto af Charlotte

Fuldmægtig

Charlotte har siden 2014 arbejdet som jurist i staten med opgaver inden for miljølovgivning og EU-ret, og hun har stor erfaring med ministerbetjening, juridisk rådgivning og lovgivningsarbejde.

Charlotte har desuden erfaring med projektledelse, interessentinddragelse samt udarbejdelse af juridiske analyser og vurderinger, og bidrager med stor indsigt i det forvaltningsretlige sagsområde og erfaring med løsning af en bred vifte af offentligretlige problemstillinger.

I Rådgivningsenheden bistår Charlotte med juridisk rådgivning og vejleder kunder igennem alle dele af udbudsprocessen.