Sabrina Hvolris

Sabrina Lechenmayer

Specialkonsulent

Sabrina har beskæftiget sig med indkøb og udbud siden 2019. Sabrina har praktisk erfaring med at rådgive om og gennemføre udbud af en række forskellige tjenesteydelser både over og under tærskelværdien. Derudover har hun erfaring med at udarbejde brugervenlige skabeloner til brug i alle faser af en indkøbsproces.

I sit arbejde har Sabrina fokus på tydelig kommunikation for at sikre en overskuelig og god proces for både ordregiver og leverandørerne. I Rådgivningsenheden yder Sabrina rådgivning og sparring omkring konkrete udbudsjuridiske spørgsmål og bistår statslige myndigheder med rådgivning under alle dele af udbudsprocessen. Derudover arbejder Sabrina med at udvikle og digitalisere Rådgivningsenhedens skabeloner, som kan danne rammen om gode og effektive indkøb i staten.

Jeg søgte stillingen hos Rådgivningsenheden, fordi arbejdsopgaverne giver mig mulighed for at bruge min erfaring til at rådgive andre om indkøb og udbud og hjælpe med at sikre den bedste proces for deres indkøb. Det tiltaler mig meget, at være en del af et team med ambitionerne om, at vi gennem et tæt samarbejde og vidensdeling opbygger udbudskompetencer i staten. Arbejdsopgaverne spænder bredt inden for alle områder af udbudsretten og er på den måde med til at udvide min erfaring med udbudsret i praksis og gøre mig til en endnu bedre rådgiver.