Susanne Andersson

Susanne Andersson

Chefkonsulent

Susanne begyndte at arbejde med udbud på leverandørsiden sidst i 90’erne, men skiftede i 2001 til kundesiden.

Fokus har særligt været på it-anskaffelser, ofte i forbindelse med tværoffentlige samarbejder, og Susanne har gennemført både små og store it-anskaffelser, lige fra specialudviklede it-løsninger og standardsoftware til indkøb af it-konsulenter på rammeaftaler.

Hun er specialiseret i udbuds- og kontraktret, men har også bred erfaring med offentlig- og forvaltningsretlige problemstillinger, og har som en naturlig del af sit arbejde med it-anskaffelser også arbejdet med persondataretlige spørgsmål.

Susanne rådgiver og bistår med udbudsretlige vurderinger, simple og komplekse anskaffelser, udbudsstrategier og –procedurer samt kontraktudarbejdelse, -forhandling og -fortolkning.

Rådgivningsenheden giver mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver inden for udbudsområdet. Samtidig synes jeg, at det utroligt spændende, at sagerne kan komme fra alle dele af staten, hvilket giver et godt indblik både i hvilke udfordringer, som generelle, men også hvilke, som er særegne for de enkelte organisationer. Idéen med en statslig udbudsrådgivningsenhed er genial og en god måde at få delt viden og erfaringer på tværs af staten. Udbud og udbudsreglerne bliver ofte opfattet som besværlige, men det er rigtigt spændende - og sjovt – at være med til at få afmystificeret denne opfattelse ved være en del af Rådgivningsenheden.