Britt Brock Grønne

Britt Brock Grønne

Chefkonsulent

Britt Brock Grønne er specialiseret i udbudsret og har siden 2004 arbejdet med alle aspekter af udbudsretten hos offentlige ordregivere. Hun har stor erfaring som rådgiver ved indkøb både over og under tærskelværdierne af både varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Desuden har Britt arbejdet med alle udbudsprocedurer, herunder innovationspartnerskaber. 

I sit arbejde har Britt fokus på, hvordan processer kan tilrettelægges på en enkel og effektiv måde i forhold til det konkrete indkøb - særligt hvordan udbud med forhandling kan anvendes på en effektiv måde ved EU-udbud med en begrænset værdi.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hun udarbejdet en lang række juridiske notater og vejledninger, samt holdt mange oplæg og undervist om at bruge mulighederne i udbudsloven. 

Karriere:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 – 

Miljø- og Fødevareministeriet, 2006 – 2015

Københavns Kommune, 2004 –2006

Uddannelse: 

Cand.merc.jur., Aarhus Universitet, 2003