Britt Brock Grønne

Britt Brock Grønne

Teamleder og chefkonsulent

Britt er specialiseret i udbudsret og har siden 2004 arbejdet med alle aspekter af udbudsretten hos offentlige ordregivere. Hun har stor erfaring som rådgiver ved indkøb både over og under tærskelværdierne af både varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. Desuden har Britt arbejdet med alle udbudsprocedurer, herunder innovationspartnerskaber.

I sit arbejde har Britt fokus på, hvordan processer kan tilrettelægges på en enkel og effektiv måde i forhold til det konkrete indkøb - særligt hvordan udbud med forhandling kan anvendes på en effektiv måde ved EU-udbud med en begrænset værdi.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har hun udarbejdet en lang række juridiske notater og vejledninger, samt holdt mange oplæg og undervist om at bruge mulighederne i udbudsloven.

Britt varetager en lang række opgaver primært kvalitetssikring og sparring ved henvendelser og konkrete udbud, afholder kurser, faciliteter netværk mv.

Derudover er hun en af de rådgivere, der kommer ud, hvis du gerne vil høre mere om Rådgivningsenhedens ydelser eller ønsker konkret bistand ved et udbud.

Britt har været med fra starten og spillet en stor rolle i etableringen af Rådgivningsenheden og har i det daglige stort fokus på, at enheden har en høj kvalitet i opgaveløsningen.

Det er et mål for mig at være med til at sætte en retning for de statslige indkøb. Vi skal arbejde for, at de bliver foretaget på den mest enkle og effektive måde - og med de lavest mulige omkostninger. Det mål understøtter vi på mange måder i Rådgivningsenheden, fx ved at udvikle løsninger, som vores fælles statslige skabeloner og ved at etablere netværk. Opgaverne er vidt forskellige, og jeg får både udviklet og brugt alle mine kompetencer.