Christina Gravgaard Bagger

rådgivere

Teamleder og chefkonsulent

Christina har, fra et leverandørperspektiv, arbejdet med offentlig-privat samhandel og udbud i mere end 17 år.

Udover mange års ledelses- og projektledelseserfaring fra det private, har Christina undervist leverandører i udbudsreglerne og kender til deres overvejelser, udfordringer og kommercielle betragtninger.

I Rådgivningsenheden står Christina, som projektleder, i spidsen for at udvikle statens nye udbudsprojektmodel. Udbudsprojektmodellen skal bidrage til gode og effektive udbud, der tilrettelægges og gennemføres, så det juridiske går hånd i hånd med en overskuelig og god proces.

Det, der motiverer mig ved arbejdet i Rådgivningsenheden, er muligheden for at bidrage med værktøjer, vejledninger, skabeloner og vidensdeling, der forenkler, optimerer og understøtter gennemførelsen af udbud i staten. Fokus bør være på at udbuddene gennemføres med så lave transaktionsomkostninger som muligt, men også så de skaber det bedste udgangspunkt for god og sund konkurrence og efterfølgende kommercielt attraktive kontrakter for såvel ordregiver som leverandør.