Minna Bregendahl

Minna Bregendahl

Specialkonsulent

Minna har arbejdet med udbud i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siden 2016.

Minna har blandt andet erfaring med at rådgive, tilrettelægge og gennemføre udbud både over og under tærskelværdierne.

I sit arbejde har Minna fokus på, hvordan processer kan tilrettelægges på en enkel og effektiv måde i forhold til det konkrete indkøb, og hvordan det sikres, at der ikke kommer unødige transaktionsomkostninger.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager Minna bl.a. juridisk rådgivning og kvalitetssikring af styrelsens interne udbudsmateriale.