Signe Lin Karlsen

Signe Lin Karlsen

Fuldmægtig

Signe har siden 2020 varetaget forskellige opgaver inden for udbudsretten.

Gennem sin uddannelse har Signe desuden specialiseret sig inden for udbudsretten gennem tilvalg af fag inden for området. Desuden har Signe i sin kandidatafhandling skrevet om dynamiske indkøbssystemer i et juridisk og økonomisk perspektiv, herunder hvordan offentliggørelsen af forskelligartede udbudsmaterialemængder påvirker fleksibiliteten og brugen af dynamiske indkøbssystemer.

I Rådgivningsenheden bistår Signe med juridisk rådgivning inden for udbudsretten samt bistår kunder igennem alle dele af udbudsprocessen.