Simon Busch

Simon Busch

Chefkonsulent

Simon har siden 2015 beskæftiget sig med rådgivning inden for indkøb, udbud og kontraktstyring af varer og tjenesteydelser. Igennem sin karriere har Simon haft særlig fokus på at rådgive om anskaffelser inden for IT-området, og han har praktisk erfaring med anskaffelser af it - både over og under tærskelværdien.

Desuden kan Simon også rådgive om samspillet mellem udbuds-og persondataretten. I sit arbejde har Simon fokus på, at der gennem grundig behovsafdækning anskaffes den løsning, der bedst muligt løser behovet med respekt for både marked og jura, samt at det sker efter den proces, der skaber størst værdi for både ordregiver og leverandør.

Simon yder i Rådgivningsenheden sparring omkring konkrete spørgsmål i Rådgivningsenhedens hotline og bistår statslige myndigheder med udbudsjuridisk rådgivning under alle dele af en udbudsprocessen - særligt ved udbud af IT-kontrakter.

Det, der tiltaler mig allermest ved at arbejde i Rådgivningsenheden, er målsætningen om, at deler vores viden og aktivt gør noget for at opbygge udbudskompetencerne i staten. Vi bliver virkelig holdt til ilden med alle de spørgsmål, vi modtager, og du skal kunne svare rigtigt, hver gang. Det er både sjovt og udfordrende. Jeg bliver ofte koblet på større IT-udbud inden for staten, og det giver mig mulighed for at komme ud og arbejde med lovgivningen i praksis. Kombinationen af alle de forskelligartede opgaver tiltaler mig meget.