Simon Busch

Simon Busch

Specialkonsulent

Simon Busch er specialiseret i udbudsret og har siden 2015 beskæftiget sig med rådgivning inden for indkøb, udbud og kontraktstyring af varer og tjenesteydelser.

Igennem sin karriere har Simon haft særlig fokus på anskaffelser inden for IT-området, og har praktisk erfaring med at gennemføre anskaffelser på området - både over og under tærskelværdien. Desuden kan Simon også rådgive om samspillet mellem udbuds-og persondataretten.

I sit arbejde har Simon fokus på, at der gennem grundig behovsafdækning anskaffes den løsning, der bedst muligt løser behovet, med respekt for både marked og jura, samt at det sker efter den proces, der skaber størst værdi.

Karriere:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2019 –

Odense Kommune, 2015 –2019

Uddannelse:

Cand.merc.jur., Syddansk Universitet, 2014

Bsc. i Datateknologi, Syddansk Universitet, 2009