Lasse Bo Szuwalski Hansen

Lasse Bo Szuwalski Hansen

Chefkonsulent

Lasse har siden 2019 arbejdet med rådgivning om udbudsret, både på leverandør- og på ordregiversiden. Han rådgiver generelt om udbudsret, blandt andet ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud samt kvalitetssikring af udbudsmateriale. Derudover rådgiver Lasse om kontraktfortolkning i forbindelse med udbud.

Lasse har erfaring med en række offentligretlige problemstilling, herunder særligt forhold vedrørende aktindsigt. Lasse har desuden erfaring med behandling af klagesager for Klagenævnet for Udbud.

Gennem tidligere ansættelser har Lasse beskæftiget sig med konkurrenceret samt grænsefladerne til udbudsretten, herunder særligt konsortiesamarbejder.

Jeg synes samspillet mellem offentlige myndigheder og private leverandører er spændende. For mig skabes det gode indkøb dels af leverandørens løsninger, men i høj grad også ved tilrettelæggelsen af udbuddet. Med min baggrund indenfor konkurrence- og udbudsret samt grænseområdet herimellem, kan jeg i Rådgivningsenheden bidrage til at skabe rammerne for gode indkøb, hvor der bliver skabt konkurrence mellem leverandørerne.