Lasse Bo Szuwalski Hansen

Grafik af mand i profil

Specialkonsulent

Lasse Bo Szuwalski Hansen har siden 2019 arbejdet med rådgivning om udbudsret, både på leverandør- og på ordregiversiden.

I Statens Indkøb rådgiver Lasse generelt om udbudsret, bl.a. ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud samt kvalitetssikring af udbudsmateriale. Derudover rådgiver Lasse om kontraktfortolkning i forbindelse med udbud.

Lasse har erfaring med en række offentligretlige problemstilling, herunder særligt forhold vedr. aktindsigt. Lasse har desuden erfaring med behandling af klagesager for Klagenævnet for Udbud.

Gennem tidligere ansættelser har Lasse beskæftiget sig med konkurrenceret samt grænsefladerne til udbudsretten, herunder særligt konsortiesamarbejder.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2020 –

DAHL Advokatpartnerselskab 2019-2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2016-2019

Uddannelse:

Cand.jur., Københavns Universitet, 2016