Adam Silkeborg Hutters

Billede af Adam Silkeborg Hutters

Fuldmægtig

Adam har arbejdet med udbuds- og kontraktret siden 2020, hvor han har opnået erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med EU-udbud, indkøb under tærskelværdien og indkøb på etablerede indkøbsmetoder.

Adam har desuden på sin uddannelse specialiseret sig inden for udbudsret, kontraktret og it-ret gennem hans tilvalg af fag inden for disse områder. Videre skrev Adam i sin juridiske kandidatafhandling om den udbudsretlige regulering af rammeaftaler med fokus på de udbudsretlige krav til angivelse af værdien i en rammeaftale og ændringer heraf.

I Rådgivningsenheden bistår Adam med juridisk rådgivning inden for udbuds- og kontraktret i forbindelse med statslige myndigheders udbud og indkøb. Derudover er Adam tilknyttet konkrete udbudsprojekter som udbudsjurist.