Marianne Stigborg

Marianne Stigborg

Chefkonsulent

Marianne er uddannet advokat og har siden 2015 arbejdet med indkøb af juridiske tjenesteydelser i staten, med ansvar for bl.a. Kammeradvokataftalen.

Marianne har stor erfaring inden for policy, porteføjlemanagement, projektledelse og kommunikation. Marianne har desuden gennemført en række større analyser i samarbejde med eksterne konsulenter og har i den forbindelse erfaring med indkøb af konsulentydelser.

I sit arbejde har Marianne fokus på, hvordan vi bedst løser statens juridiske opgaver, hvad enten det er gennem hjemtagelse, konkurrenceudsættelse eller ved en stram styring af indkøb hos Kammeradvokaten.

I Økonomistyrelsen har hun endvidere udarbejdet vejledninger i køb af juridiske tjenesteydelser og afholdt både kurser og gå-hjem møder om de forskellige problemstillinger, der kan opstå, når man indkøber eller hjemtager juridiske tjenesteydelser.