Philip Lee Jaatun

Philip Lee Jaatun

Projektleder
(på forældreorlov til og med 15. september 2024)

Philip har siden 2011 arbejdet med strategi, projektledelse og forretningsudvikling i private og offentlige organisationer.

I Rådgivningsenheden har Philip ansvar for at udvikle arbejdsgange og for at understøtte implementeringen af strategisk vigtige projekter.

Tidligere i sin karriere har Philip arbejdet hos flere af landets største NGO'er, hvor han har haft medansvar for at implementere sociale interventioner i ind- og udland, samt for at koordinere og strømligne processer og arbejdsgange. Philip har desuden erfaring med både tilbudsgivning og kontraktstyring.

Philip er uddannet cand.soc. fra Roskilde Universitet og er efteruddannet i bl.a. public policy og projektledelse.